Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:45

Ordenança fiscal número 5
Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança aprovada durant el ple del 26 d’octubre de 2020.

En vigor des de l'1 de gener de 2021.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 10:15