Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:20

Ordenança fiscal número 10
Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Ordenança aprovada durant el ple del 22 de febrer de 2021

En vigor des del 27 de febrer de 2021

Darrera actualització: 25.06.2021 | 14:11