Ordenança de guals i reserves d'estacionament

Dimecres, 12 de març de 2014 a les 17:20

Ordenança municipal reguladora de guals i reserves d'estacionament

Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.10.2015. Publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30.12.2015

Darrera actualització: 31.05.2018 | 12:14