Ordenança per a la instal·lació de terrasses als establiments de restauració

Dimarts, 4 de març de 2014 a les 15:35

 

Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector de restauració i similiars

Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.10.2015. Publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30.12.2015

Darrera actualització: 30.12.2015 | 11:20