Ordenança per a la instal·lació de terrasses als establiments de restauració

Dilluns, 14 de juny de 2021 a les 15:35

 

Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector de restauració i similars

Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 29.03.2021. Publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17.06.2021

Darrera actualització: 17.06.2021 | 09:32