Subscripció al Butlletí Jove Digital

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 12:59

Si us voleu subscriure al Butlletí Jove Digital, només cal que empleneu el formulari que us presentem en la tramitació telemàtica (a continuació).

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Joventut

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 01.12.2021 | 09:01