Sol·licitud d'informe d'arrelament social (INFO2)

Divendres, 21 de febrer de 2020 a les 15:45

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social. 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Quin cost té?

Gratuït

Quan es dona resposta?

En els supòsits d'arrelament social acreditat mitjançant informe, haurà de ser emès i notificat en el termini màxim de trenta dies des de la seva sol·licitud.

En cas que l'informe no hagi estat emès en termini, circumstància que haurà de ser degudament acreditada per l'interessat, podrà justificar-se aquest requisit per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.

Qui pot sol·licitar-ho?

Cal complir els requisits següents:

 • Acreditar una permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni al país d'origen o països en els quals hagi residit durant els últims 5 anys
 • Disposar d'un contracte de treball signat pel treballador/a i l'empresari/ària en el moment de la sol·licitud, la durada del qual no sigui inferior a un any.
 • Acreditar vincles familiars amb altres estrangers residents o presentar un informe d'arrelament que acrediti la integració social de la persona estrangera, emès per la Generalitat de Catalunya.

Deparatament responsable:

Serveis a les Persones

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (original i fotocòpia del passaport)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi

 • Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol

  Certificats o volants d'empadronament, així com qualsevol altre document oficial

 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida

  Ccontracte de treball de durada no inferior a un any, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen, etc.

 • Documentació acreditativa del coneixement de la llengua

  Qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya

 • Documentació acreditativa de la inserció sociolaboral

  Els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament (pertinença a organitzacions, entitats, ONG o associacions)

 • Documentació que acrediti que la matriculació dels fills en un centre educatiu proper al lloc de residència
 • Documentació que acrediti que disposa de cobertura sanitària dins del sistema públic o privat
 • Imprès oficial de la sol·licitud

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Can Margarit (c. Major, 103). De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Darrera actualització: 21.02.2020 | 15:55