Acta de la Junta de Govern Local del 6 de març de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació de concórrer a la convocatòria del 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Escola Benviure per diferents activitats i projectes

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Entitat Urbanística Can Costa

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club Petanca Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Penya Blaugrana Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Esport Motor Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Benviure

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club Tennis Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club Patí Artístic

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Esportiva Pota-rojos

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club d'Escacs Castellbisbal

Acord d’aprovació de la modificació del punt 9 de les bases reguladores del procediment per a l’accés i ús del servei de viver d’empresa, espai coworking

Consideració de la millor oferta pel lot núm. 1 en la contractació de l’assistència tècnica per a la coordinació, redacció i publicació d’un llibre sobre la història de Castellbisbal

Acord d’aprovació d’ordenar l’enderroc d’una estructura de fusta

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei d’informació i dinamització juvenil de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació de les obres de reparació i millora de trams de voreres en el nucli i urbanitzacions de Castellbisbal

Acord d’aprovació dels preus públics per les entrades a diverses activitats emmarcades dins les Jornades per la Igualtat 2019

Donar compte de la sentència núm. 174, de 26 de febrer de 2019, emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació núm. 2016/2018

Precs i preguntes

 

 

 

Darrera actualització: 03.04.2019 | 10:34