07 Annex 2. Recull fotogràfic

Dimarts, 8 de maig de 2018

Recull fotogràfic de les vessants amb clars signes d'inestabilitat, pendents elevats i/o escassa o nula cobertora vegetal. També dels talussos antròpics, rebliments, cursos d'aigua intermitents, soscavació de marges de torrents i altres observacions referents al desguassament d'aigua a partir d'obres de drenatge o de canalitzacions.

Darrera actualització: 23.05.2019 | 10:39