Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Dimecres, 1 de gener de 2020 a les 11:05

Ordenança fiscal número 13
Reguladora de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Darrera actualització: 24.01.2020 | 08:58