Memòries del Servei d'Arxiu i Gestió documental

Dilluns, 26 de febrer de 2024

Anualment, el servei redacta i aprovar la memòria de les activitats fetes l'any anterior, amb un recull dels indicadors del compliment dels objectius previstos en el programa de treball aprovat. Aquesta anàlisi a través dels indicadors està completat amb l'anàlisi del compliment dels compromisos de qualitat indicats a la Carta de Serveis.

El document corresponent incorpora una descripció de les activitats dutes a terme, tant de caràcter estratègic com operatiu agrupades pels àmbits del Servei, que completa l'anàlisi a partir dels indicadors.

Per últim, s'incorpora la planificació d'actuacions per desenvolupar-se durant l'any corresponent en el marc dels eixos del Pla estratègic.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 17:48