Modificació puntual número 5 (22 desembre 2017)

Dijous, 1 de març de 2018 a les 13:30

Aprovada definitivament el 22.12.2017 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona

Edicte de l'1 de març de 2018 i publicat al DOGC número 7577 del 13.03.2018.

Darrera actualització: 13.09.2019 | 12:02