Pla Local de Joventut

Dissabte, 1 d’octubre de 2022

El Pla Local de Joventut és una eina de treball que analitza la realitat juvenil de Castellbisbal i planifica les polítiques de joventut dels propers anys amb la implicació de les diferents àrees municipals.

Actualment, està vigent el Pla Local de Joventut 2019-2022. El passat 31 d’octubre de 2022, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, es va aprovar per majoria absoluta la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2019-2022. La pròrroga respon a la necessitat de poder acabar de desplegar el pla, que s’ha vist afectat per la pandèmia de la COVID-19 així com a la necessitat de iniciar al llarg de l’any 2023 una avaluació de les polítiques de joventut i una nova diagnosis en aquest nou escenari post-pandèmic que ens permeti establir les bases del que serà el nou Pla Local de Joventut.

Com s'ha redactat?

Per obtenir totes les dades i conèixer la realitat dels joves, s'ha fet un procés de participació ciutadana.

Plans Locals de Joventut anteriors

Darrera actualització: 22.05.2023 | 12:37