Protocol municipal sobre violències sexuals i LGTBIfòbiques a l'espai públic i contextos d'oci

Dijous, 3 de juny de 2021 a les 00:00


El Protocol municipal sobre les violències sexuals i LGTBIfòbiques inclou tota una sèrie de mesures per prevenir, detectar i abordar les violències masclistes als espais públics i d'oci. 

Consta d'una primera part de diagnosi per valorar la situació i els recursos existents a Castellbisbal i una segona part d'actuacions per dur a terme.

Què s'entén per agressió masclista?

El document entén com a agressió masclista l'assetjament, l'agressió física i l'exhibició de símbols sexistes o ofensius i/o d'imatges ofensives o vexatòries de les dones i de les persones LGTBI.

Objectius

Esdevenir un instrument que permeti actuar davant de casos d'assetjament i violències sexuals. Tot i que es planteja com un protocol centrat en l'àmbit juvenil és extrapolable a tota la població. Entre d'altres:

  • Estableix mecanismes de cooperació i coordinació dels diferents organismes i agents socials.
  • Defineix circuits clars per atendre les víctimes de violències masclistes i LGTBIfòbiques.
  • Aborda les violències sexuals i LGTBIfòbiques des de quatre punts de vista: prevenció, detecció de situacions, atenció a les víctimes i acompanyament per a la recuperació de les víctimes i reparació del dany sofert.

Àmbits d'actuació

El protocol estableix sis àmbits d'actuació:

  1. Sensibilització: accions educatives, pedagògiques i comunicatives per generar canvis i modificacions en l'imaginari social que permetin avançar cap a l'erradicació de la violència masclista.
  2. Prevenció: accions per evitar o reduir la incidència de la violència masclista.
  3. Detecció: posada en funcionament d'instruments per fer visible la problemàtica de la violència masclista.
  4. Atenció: accions destinades a una persona perquè pugui superar les situacions i conseqüències de la violència masclista.
  5. Recuperació: procés de desvictimització.
  6. Reparació: mesures pel restabliment de tots els àmbits danyats garantint l'acompanyament i l'assessorament.
Darrera actualització: 31.05.2023 | 09:16