En marxa, la primera fase d'obres de la masia de Can Pedrerol de Dalt

Divendres, 7 d'octubre de 2016 a les 14:13

Els treballs consistiran a rehabilitar les cobertes de l’edifici, fer una adequació estructural de sostres i parets i restaurar les façanes.

 


Durant els propers vuit mesos, la masia de Can Pedrerol de Dalt estarà en obres. Els operaris de l’empresa Construcciones Cots y Claret, a qui s’han adjudicat els treballs per un import de 529.148 euros, han començat aquesta setmana a fer les primeres tasques a l’edifici, després que el passat 28 de setembre es fes l’acte oficial de signatura de l’inici d’obres.

La finalitat de les actuacions que s’han començat a dur a terme a Can Pedrerol de Dalt és aturar i posar remei al deteriorament manifest de la masia. Per això, s’ha previst fer una rehabilitació integral de l’edifici que es farà per fases. En aquesta primera, les obres consistiran a impedir la degradació progressiva de la masia i resoldre l’estabilització i la consolidació, motiu pel qual es treballaran les cobertes i es farà una adequació estructural de sostres i parets.

També es restauraran les façanes amb un nou acabat d’estuc tradicional de calç i, malgrat que al projecte es preveu tapiar provisionalment i de manera preventiva les finestres, balcons i portes per evitar l’entrada d’aigua, a la contractació s’han previst les clàusules necessàries per poder col·locar les fusteries definitives i evitar treballs afegits posteriors.

En properes fases es farà una remodelació completa de la masia atenent els usos que encara estan per determinar.

Darrera actualització: 23.12.2019 | 18:34