Castellbisbal és el tercer municipi de l'àrea metropolitana més ben valorat en el baròmetre independent d’accés a la informació pública

Dilluns, 10 de gener de 2022 a les 10:00

L’informe l’ha fet una entitat de verificació de fets que no té ànim de lucre i analitza el grau en què els ajuntaments compleixen amb la legislació vigent sobre accés a la informació.


El baròmetre de l’accés a la informació pública realitzat per Verificat entre els municipis de l’AMB valora que Castellbisbal fa una bona gestió de les peticions relacionades amb l’accés a la informació pública i li atorga un total de 71 punts sobre el 100 possibles. Amb aquesta puntuació el nostre poble es situa en tercer lloc i només té per davant Badalona (77,5 punts) i Barcelona (72 punts). A l’extrem contrari, hi ha els municipis de Gavà, La Palma de Cervelló, Barberà del Vallès i Cerdanyola que obtenen qualificacions de mala gestió i molt mala gestió.

L’informe de Verificat porta per títol Un exercici de transparència: baròmetre de l’accés a la informació pública als municipis de l’AMB i vol oferir una radiografia sobre el grau de compliment de la legislació d’accés a la informació pública a l’àrea metropolitana. Per fer-ho, ha escollit una mostra de 10 municipis en funció del nombre d’habitants i Castellbisbal ha estat triat  en la franja de poblacions d’entre 12.000 i 20.000 persones empadronades.

Per valorar cada ajuntament, Verificat ha usat un mètode que es coneix amb el nom de ciutadà ocult i que consisteix en què professionals d’aquesta investigació han fet peticions als diferents ajuntaments usant la seva identitat personal i sense revelar la finalitat de les mateixes. A partir de les respostes rebudes pels diferents consistoris, s’ha analitzat la informació facilitada així com el procés seguit.

En el cas de Castellbisbal, Verificat valora que la gestió va ser “ràpida i eficient” i assenyala que els elements que s’han penalitzat i que no han permès assolir els 100 punts totals han estat qüestions com que el formulari electrònic per fer la petició no és prou visible al web municipal o que no es va identificar prou bé la persona responsable de la tramitació. Totes les propostes de millora que fa el baròmetre seran valorades per l’Ajuntament i es faran els canvis pertinents per millorar.

Darrera actualització: 10.01.2022 | 12:30