Els residents de Castellbisbal gaudeixen d'una bona qualitat de l'aire i un baix nivell de camps electromagnètics

Divendres, 17 d'octubre de 2014 a les 09:44

Estudis realitzats per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya avalen aquests bons resultats.

Les zones residencials de Castellbisbal gaudeixen d’una bona qualitat de l’aire i d’uns bons nivells de camps electromagnètics que, en cap cas, superen els valors legals establerts per protegir la salut. Aquesta és la conclusió que s’extreu de diversos estudis que l’Ajuntament de Castellbisbal va encarregar a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya al llarg del 2013 i el que portem de 2014, i dels quals ara s’han sabut els resultats.

Amb l’objectiu d’avaluar la concentració de diversos contaminants atmosfèrics a diferents llocs del municipi i determinar, així, si existia una possible afectació sobre la qualitat de l’aire derivada de les activitats industrials i del trànsit rodat sobre les zones residencials, es van encarregar dos estudis. Un d’ells analitza la qualitat de l’aire al carrer Mirador del Llobregat i conclou que durant el període de mostreig no es van superar els valors límits establerts en les respectives normatives sectorials. L’altre estudi es va dur a terme al carrer Gregal, on es va instal·lar una unitat mòbil per mesurar la contaminació atmosfèrica. En aquest cas, els nivells mesurats també demostren que a la zona hi ha una bona qualitat de l’aire.

Pel que fa als camps electromagnètics procedents de les línies elèctriques, es va voler avaluar els nivells que es detectaven a l’entorn dels centres educatius. Per això, se’n van encarregar dos estudis, la conclusió dels quals és que totes les mesures efectuades estan per sota dels nivells de referència legals.

Finalment, s’ha encarregat un últim estudi per avaluar els nivells de camps electromagnètics a l’entorn d’una antena de telefonia mòbil instal·lada al nucli urbà. En aquest cas, totes les mesures efectuades demostren també que a la zona hi ha un baix nivell de camps electromagnètics, que en cap cas superen els valors legals establerts per protegir la salut.

Darrera actualització: 18.11.2019 | 16:30