Els expedients d’obres de reforma del carrer de la Lluna i el seu entorn surten a exposició pública

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 00:00

Fins a principis de juny es poden consultar i formular al·legacions als projectes d’urbanització i el de reparcel·lació del sector conegut com a “Balcó de l’Ermita”.


Els projectes d’urbanització del carrer de la Lluna i el seu entorn que recentment ha aprovat el Ple municipal i el projecte de reparcel·lació del sector conegut com a “Balcó de l’Ermita” aprovat per la Junta de Govern Local del passat 21 d’abril acaben de sotmetre’s a exposició pública. 

Des d’ara i fins a principis de juny es poden consultar de forma telemàtica al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’espai web www.castellbisbal.cat/carrerlalluna tots els documents relatius als projectes d’urbanització del carrer de la Lluna, dels dos trams discontinus inclosos dins l’àmbit del “Balcó de l’Ermita” i dels itineraris per a vianants i serveis de la zona verda situada entre el carrer de la Lluna i el carrer de Sant Gregori, així com el corresponent projecte de gestió urbanística de reparcel·lació de l’àmbit PAU 02 “Balcó de l’Ermita”.

Durant aquest període d’exposició pública les persones interessades poden formular al·legacions. Transcorregut el termini s’hauran de resoldre les al·legacions presentades, en cas que hi hagi, i és aleshores quan ja es podrà fer l’aprovació definitiva dels projectes i iniciar els tràmits per treure a concurs la contractació de les obres, pressupostades en 3.484.495,00 euros.

La urbanització del carrer de la Lluna i el seu entorn suposarà la reforma d’un important eix de comunicació del nucli urbà, que facilitarà l’accés a L’Illa Esportiva, l’Escola Benviure i el parc de l’Ermita i que contribuirà a la reforma de tota la façana oest del municipi amb els carrers de la Lluna i Sant Lluc, generant un entorn urbà més integrador i acollidor.

Darrera actualització: 08.05.2023 | 10:15