Obres de reforma a la façana i a les cobertes del cementiri municipal

Dimecres, 23 de novembre de 2022 a les 17:00

Es remodelaran les cobertes per adequar-les i garantir-ne la impermeabilitat i es reformarà la façana est on hi ha deficiències estructurals.

Aquest novembre, han començat diverses obres al cementiri municipal; concretament, s’estan reformant la façana i les cobertes de l’edifici amb l’objectiu de resoldre algunes esquerdes que hi ha a les parets així com les humitats derivades d’una impermeabilització insuficient. Tot i que es tracta d’anomalies que ja fa temps que existeixen i sobre les quals ja s’han fet algunes reparacions, a hores d’ara es fa una renovació integral per resoldre-les definitivament.

Aquestes obres són la primera de les accions incloses en el projecte de millores del cementiri municipal que ha elaborat l’Ajuntament i que preveu diverses actuacions que es faran progressivament i que es calcula que tindran un cost total aproximat de 600.000 euros. Totes les millores proposades en aquest projecte s’han dissenyat després de fer un estudi previ que va permetre detectar les possibles patologies que podia patir aquest equipament després que, durant molts anys, no s’hi hagi fet cap actuació rellevant.

Descripció de les obres actuals
Les obres al cementiri proposen, d’una banda, accions per corregir els pendents de les cobertes i garantir una bona impermeabilització i un bon sistema de desguàs d’aigua per evitar filtracions. D’altra banda, pel que fa a la renovació de la façana, s’actuarà a la banda est (que confronta amb el carrer Major) perquè hi ha una esquerda que abasta pràcticament tota la paret i que és necessari reparar.

El contracte per executar aquesta primera fase de les obres ha estat concedit a GISER XXI Serveis, SL per un preu de 209.299 euros. Les obres tenen una durada prevista de deu mesos durant els quals s’ha de garantir l’ús de les instal·lacions per part de les persones usuàries i s’ha de permetre l’activitat pròpia de l’equipament que ha de poder ser usat en qualsevol moment que sigui necessari.

Darrera actualització: 21.11.2022 | 17:06