Acta de la Junta de Govern Local del 2 de novembre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Incoació de l’expedient de contractació per confeccionar el projecte i execució de les obres de reparació de la instal·lació de l’enllumenat públic del polígon industrial Can Cases del Riu

Suspensió del tràmit d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de protecció de la masia Can Flavià de les Illes

Liquidacions del conveni signat sobre les obres de la carretera B-150, pk 0+200

Aprovació inicial del projecte d’obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord del polígon residencial Can Costa

Liquidació definitiva del contracte d'execució de les obres de remodelació de la zona de jocs i petanca de l’av. Lluis Millet

Liquidació definitiva del contracte d'execució de les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

Conveni de realització de pràctiques acadèmiques externes a l'Arxiu Municipal

Justificació de la subvenció concedida a l’AMPA Institut Escola Les Vinyes en concepte de l’organització i gestió del projecte d’anglès

Justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat, en concepte de l'organització i gestió del projecte d'anglès

Justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Escola Benviure, en concepte de l'organització i gestió del projecte d'anglès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 16.01.2020 | 17:06