Acta de la Junta de Govern Local del 17 d'octubre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la pròrroga de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de vending a diferents equipaments municipals

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració amb Creu Roja Baix Llobregat Centre per a la realització d’activitats de caràcter social, accions formatives en primers auxilis i tallers de salut

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per assegurar la correcta execució del contracte de gestió del servei del Casal Infantil El Mirador

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació del servei de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar l’autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari

Acord per aprovar l’autorització a Autos Castellbisbal, SA per prestar el servei de transport públic regular des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap els sectors residencials de Can Santeugini, Costablanca i Can Nicolau de Dalt i a l’inrevés, pel curs escolar 2019-2020

Acord per aprovar l’autorització a Autos Castellbisbal, SA per prestar el servei de transport públic regular des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap els sectors residencials d’El Canyet, Santa Teresita, Comte de Sert i Can costa, i a l’inrevés, pel curs escolar 2019-2020

Acord per aprovar l’autorització a Autos Castellbisbal, SA per efectuar dos serveis d’anada i tornada, de dilluns a divendres lectius, porta  a porta entre l’Escola Els Arenys i el Pavelló Esportiu Municipal, per al curs escolar 2019-2020

Acord per aprovar concedir llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable  amb motiu de l’acte solidari promogut per la Fundació Esclerosi Múltiple

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona

Escrit d’ADIF en resposta al procediment de responsabilitat patrimonial instat per l’Ajuntament de Castellbisbal per danys al carrer Metal·lúrgia a causa de la caiguda d’un mur de la trinxera ferroviària de la línia R-8 (Martorell-Granollers)

Darrera actualització: 05.11.2019 | 18:03