Acta de la Junta de Govern Local del 20 de setembre de 2017

ORDRE DEL DIA

Acceptació de la subvenció econòmica destinada al funcionament del l’Escola Municipal de Música per al curs 2015-2016

Aprovació del conveni subvencional amb l’Associació d’Ajuda Gent Solidària de Castellbisbal

No acceptació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Institut-escola Les Vinyes per al projecte Competents digitals en un món connectat” del curs 2016-2017

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Institut Castellbisbal per l’organització i gestió del projecte de dinamització de la llengua anglesa

Desestimació del recurs administratiu de reposició presentat contra l’adjudicació del contracte de serveis de fotografia de l’activitat municipal

Aprovació de la concessió de la llicència municipal d’obres per a un canvi d’ús d’un local comercial a dos habitatges

Concurrència a la convocatòria de subvencions per a la compra d’un vehicle elèctric destinat a la Brigada

Comunicació de la finalització de la concessió demanial per a l’ús privatiu del domini públic dels espais destinats a bar de l’Illa Esportiva i l’inici d’un nou expedient per a una nova adjudicació

Estimació d’unes al·legacions, resoldre el procediment de rectificació de l’acord d’aprovació definitiva del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 Costablanca

 

 

Darrera actualització: 09.10.2017 | 12:52