Acta de la Junta de Govern Local del 21 de març de 2018

ORDRE DEL DIA:

Acceptació de la subvenció atorgada per al Finançament de l’àmbit de benestar social

Acceptació de la subvenció atorgada per a l’acció Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc

Aprovació del conveni de col·laboració per al tractament arxivístic del Fons Municipal de l’Arxiu Municipal

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Casa de Andalucía de Castellbisbal

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Aula d’Extensió Universitària

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Can Campanyà Residencial

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Associació de Propietaris de Costablanca

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida Casal Cultural i Recreatiu

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Elenc Teatral

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Institut Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb Hobby Garrafot

Aprovació del conveni subvencional amb Tabalers Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb Colla Sardanista Marinada

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Club Korfbal Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb Esport Motor Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb Escola Benviure

Aprovació del conveni subvencional amb Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Creu Roja

Adjudicació del contracte d’obres d’arranjament dels defectes de manteniment dels quadres d’enllumenat públic de Comte de Sert Residencial

Aprovació del contracte del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat  públic i ornamental de Nadal 2017

Concessió de llicència urbanística per a l’enderroc de dos edificis unifamiliars

Concessió de la llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge, gual i connexió de clavegueram

Concessió de la llicència urbanística per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat

Ordre de retirada d’un cobert metàl·lic existent en una finca

Liquidació de la taxa per la llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable amb motiu de la Festa Major d’Estiu 2017

Liquidació de la taxa per la llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable amb motiu de la Festa Major de Can Santeugini 2017

Liquidació de la taxa per la llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable amb motiu de la Festa Major d’Hivern 2018

Autorització de la realització del tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Red Electrica SAU

Aprovació del compte de Gestió Recaptatòria de multes de circulació per sancions

Ratificació del Decret núm. 534 de 15/03/2018 pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2017

Aprovació del marc pressupostari de l’Ajuntament de Castellbisbal del període 2019-2021

Darrera actualització: 30.12.2019 | 10:11