Acta de la Junta de Govern Local del 24 d'abril de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d’aprovació del conveni subvencional amb l’Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal

Acord d’aprovació de declarar deserta l’oferta presentada en la licitació de les obres de construcció de la primera fase d’una pista de patinatge (skateparc)

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística per a la legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat i edificació auxiliar

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística per a la construcció de nau  industrial

Acord d’aprovació de la finalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer Bellavista núm. 46 baixos 2a  de Castellbisbal

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 30.12.2019 | 09:51