Acta de la Junta de Govern Local del 25 d'abril de 2018

ORDRE DEL DIA

Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a l’acció de suport econòmic consistent en el Programa complementari per a la garantia del benestar social, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al projecte Climatització de dipòsits de l’arxiu

Concurrència a la convocatòria del 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Liquidació definitiva del contracte i la devolució de la fiança dipositada per assegurar la correcta execució de la concessió d’ús privatiu del domini públic dels espais destinats a bar de l’Illa Esportiva

Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Tamaia Viure Sense Violència, SCCL, per la tasca social i assistencial durant el 2017

Justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça

Aprovació del conveni subvencional per a l’any 2018 amb l’entitat Moments Associació de Fotografia

Aprovació del conveni subvencional amb l’Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Associació de Veïns del carrer Santa Rita

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Coral La Unió

Atorgament d’ajuts socials en concepte de menjador escolar dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017

Aprovació de l’establiment d’un procediment abreujat per la donació-cessió de documents a l’Arxiu Municipal

Aprovació de la primera pròrroga del contracte de serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en l’Escola Bressol Municipal

Assabentat de la sentència núm. 209/2018 de 4 d’abril de 2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció quarta

Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de la Campanya de Suport a l’Estudiant del curs escolar 2018/2019

Acceptació  del recurs cofinançat Avantprojecte dels vestidors de les pistes poliesportives de l'Illa Esportiva

Adjudicació del contracte de serveis de redacció d'un estudi de viabilitat i necessitat d'un recurs d'atenció a les necessitats de la gent gran

Darrera actualització: 30.12.2019 | 09:52