Joan Playà Guirado (AC)

Alcalde. Regidor de Serveis Econòmics, ComunicacióTransparència, Gestió de Govern

"Soc diplomat en Gestió i Administració Pública i tinc un màster en Direcció Pública". 
 

Dedicació

Exclusiva

Retribucions

51.000 € anuals (bruts) meritables en 14 mensualitats de 3.642,85 € amb efectes des de la data de possessió del càrrec, el dia 15 de juny de 2019.

La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d'elles dependents, així com pel desenvolupament d'altres activitats d'acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les indemnitzacions que els puguin correspondre per les despeses que puguin tenir amb ocasió de l'exercici del càrrec.

Declaració de béns i activitats

Dades de contacte

Ajuntament. Avinguda de Pau Casals, 9, 1a planta

93 772 38 71

alcaldia@castellbisbal.cat

Dies i hores a convenir. Cal concertar cita prèvia

Darrera actualització: 16.07.2020 | 14:11