Acta de la Junta de Govern Local del 12 de març de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 1 del pressupost municipal 2021

Acord per aprovar el conveni subvencional amb els Amics de Sant Antoni Abat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Boxeo Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Esport Motor Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Futbol Sala Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Korfbal Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Comerciants de Castellbisbal

Acord per aprovar la denegació de la sol·licitud de rehabilitació de la llicència d'obres caducada per a la construcció d'un edifici plurifamiliar per a 24 habitatges i aparcament comunitari a l'av. Roures, 29-30.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de pavimentació de camins rurals al paratge Can Nicolau de Dalt, sector nord, parcel·les 33, 34 i 35 del polígon 1.

Acord per aprovar la certificació tercera i última de les obres de reposició del mur de la trinxera de la línia ferroviària El Papiol-Mollet confrontant amb el c. Metal·lúrgia.

Acord per considerar la millor oferta relació qualitat-preu del contracte del servei de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal.

Acord per establir l'ordre de les empreses licitadores i considerar les millors ofertes presentades relació qualitat-preu del Lot 1 i Lot 2del contracte del servei de manteniment dels camins municipals pertanyents a la xarxa de protecció d'incendis indicada al Pla de Prevenció d'Incendis Municipal.

Acord per aprovar l'atorgament, denegació i requeriment de documentació en relació amb la convocatòria de la concessió d'ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert a Castellbisbal afectats per la COVID-19.

Assabentat de la sentència número 69/2021, de 3 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona estimatòria del recurs interposat contra el decret 2324/2018.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:11