Acta de la Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” de la Diputació de Barcelona per a diferents projectes d’actuació

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Castellbisbal Agrupació de Dones Actives (CADA)

Acord per concedir la llicència urbanística

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’ADF Castellbisbal

Acord per aprovar de nou els Plecs de Prescripcions Tècniques del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal, sense que es modifiqui el pressupost de licitació

Donar compte de la sentència 130/2020, de 3 de setembre de 2020, per la qual  es desestima el recurs presentat contra l’actuació de l’Ajuntament de Castellbisbal de soterrament de contenidors d’escombraries davant el núm. 27 de l’avinguda Pau Casals

Donar compte de la sentència núm. 2793, de 30 de juny de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la inadmissió d’un recurs contenciós-administratiu

Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.10.2020 | 13:53