Masia de Can Pedrerol de Baix

Dimarts, 18 de juny de 2019 a les 15:00

Catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)


Masia amb planta en forma de L formada per la unió de dos cossos o crugies pertanyents a diferents períodes. 

L'estructura antiga de la masia es troba aixecada en mur de mamposteria irregular i ha estat arrebossada amb morter de calç i ciment segons els trams, que ha anat erosionant-se. Compta amb planta baixa, primer i golfes al cos central. La façana principal es troba encarada a migdia i s'obre amb un portal principal situat a la crugia central.

Totes les obertures de la casa foren objecte de modificació i reforma l'any 1900 adaptant-les a l'estil modernista de la nova construcció que s'afegiria al nord. 

Darrera actualització: 19.06.2019 | 17:49