Castellbisbal sense fum

Dimarts, 28 de juliol de 2020 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Castellbisbal va aprovar, en el Ple del mes d'abril de 2016, una moció per fomentar i impulsar un Castellbisbal sense fum Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el projecte E ntorns sense fum que impulsa la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu prevenir el consum de tabac entre els joves o, secundàriament, retardar-ne l’inici, mitjançant actuacions en l’àmbit comunitari. 

La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics representats al consistori.

El perquè del projecte...

El projecte es basa en el fet que el comportament dels adults té una marcada influència sobre l’adopció de l’hàbit tabàquic en els infants i joves i és per això que se centra a evitar la presència d’adults fumant en aquells entorns exteriors que són freqüentats pels infants i joves. Actualment són Entorns sense fum, els espais exteriors i entorns dels següents equipaments:

Des del 2016:

 • Tots els centres educatius
 • Illa Esportiva

Des del 31 de maig de 2021:

 • Can Margarit
 • Ajuntament
 • Policia Local
 • Escola Municipal de Música Miquel Blanch
 • Els Costals
 • Biblioteca Josep Mateu i Miró
 • Casal infantil El Mirador

Castellbisbal sense fum és una iniciativa impulsada per l’ Àrea de Sanitat  amb la implicació transversal de les àrees d’ Esports , de Salut Pública , d’ Educació i de Medi Ambient i té per objectiu establir un programa de treball progressiu per impulsar la definició inicial d’uns espais sense fums, que s’ampliaran fins aconseguir que Castellbisbal es converteixi en un municipi sense fum.

Objectius

 • Disminuir l’exposició al fum de tabac de la població en general, especialment dels menors, dones embarassades i gent gran, ja que l’exposició al fum del tabac ambiental és especialment nociu per a aquests col·lectius.
 • Conscienciar els adults del seu paper de model vers als infants.
 • Elevar la protecció de la salut de les persones en espais públics com són les instal·lacions esportives a l’aire lliure, els parcs, etc, ja que el tabac és la primera causa evitable de malaltia, invalidesa i mort prematura en el món segons l’Organització Mundial de la Salut.
 • Fomentar la protecció ambiental i la conscienciació del nostre medi ambient entre la ciutadania, com un àmbit més d’intervenció de la política mediambiental de l’Ajuntament.

Accions

Per assolir aquest objectiu les actuacions incideixen en tres fronts:

 • Actuacions sobre els entorns

Per regular el consum de tabac i de cigarretes electròniques en els entorns seleccionats, tot informant-ne els usuaris; i de protegir els no fumadors en els espais oberts.

 • Actuacions sobre els infants i joves

Per informar sobre els riscos del tabac, promoure l’assertivitat i la seguretat en la presa de decisions mitjançant activitats relacionades amb el tabac, així com prevenir l’inici en el consum de tabac entre aquests col·lectius.

 • Actuacions sobre els adults-model (pares, professors, monitors d’esports, monitors de lleure etc.)

Per sensibilitzar-los sobre el seu paper de models de cara als infants.

En una altra línia, a més, als adults fumadors, se’ls facilita l’accés als recursos existents per deixar de fumar; en el cas dels ensenyants i dels monitors d’esports, a més, es compta, si és el cas, amb el suport de l’ Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa al tractament farmacològic.

Es buscarà, durant totes les fases del Pla d’actuació, la col·laboració i màxima implicació dels professionals del CAP Dr. Joan Planas de Castellbisbal, així com d’altres grups d’interès.

Base legal

El 02.01.2011 va entrar en vigor la Llei 42/2010, de 30 de desembre , que va modificar la Llei 28/2005 de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, la qual va establir com a mesura de major repercussió social l’extensió de la prohibició de fumar a qualsevol tipus d’espai d’ús col·lectiu, com són recintes de centres sanitaris i zones acotades per a parcs infantils i zones de joc per a la infància.

Darrera actualització: 31.05.2021 | 10:51