Pla Local de Salut

Enquesta ciutadana

Octubre - Novembre 2018

L'objectiu del Pla Local de Salut és dotar el municipi d'entorns més segurs i saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania. I per aconseguir-ho es vol comptar amb la participació dels veïns i veïnes del municipi.

Comença la redacció del Pla Local de Salut

Maig-juny 2018

L’Ajuntament ja ha posat en marxa la redacció del Pla Local de Salut amb l’inici de la redacció dels estudis i de les anàlisis previs imprescindibles. Aquesta tasca ha estat adjudicada a l’empresa Spora Sinergies que, durant els propers mesos, analitzarà les dades estadístiques relatives al nostre poble, però també es reunirà amb persones d’àmbits diversos per tal de definir quina és la situació de Castellbisbal, en matèria de Salut, a dia d’avui.

A més, i amb l’objectiu que aquest estudi previ reflecteixi la realitat i complexitat del municipi, l’empresa redactora farà enquestes a la població i contactarà amb entitats i col·lectius amb necessitats específiques per tal de copsar totes les sensibilitats.

Acord del Ple municipal per impulsar la redacció del Pla Local de Salut

30 d'abril de 2018

Acord del Ple Municipal per impulsar la redacció del Pla Local de Salut de Castellbisbal 2019-2023, com a eina per promoure la salut i el benestar de la població d'una forma sostenible, transversal i continuada, considerant la salut com

"l'estat de complet benestar físic, mental i social i no només com l'absència de malaltia"
Organització Mundial de la Salut (OMS)

Més informació de l'acord del Ple en l' acta corresponent fent clic aquí (punt 3)

Darrera actualització: 05.11.2019 | 11:10