Mobilitat sostenible

Normativa autonòmica

  • Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
  • Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius nacionals de mobilitat
  • Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
  • Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat


Normativa municipal

  • Ordenança de circulació viària de Castellbisbal
  • Reglament regulador del servei públic no obligatori de préstec de bicicletes per al foment del transport sostenible
    • Aprovat per Ple en sessió de data 26.07.2010 (expedient municipal 20/2010-MA) BOP 26.10.2010

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal 2016 - 20121
Darrera actualització: 29.06.2016 | 03:05
Darrera actualització: 29.06.2016 | 03:05