Procés participatiu del Pla Local de Salut

Dijous, 21 de novembre de 2019 a les 00.00 h

Propostes ciutadanes

El Pla Local de Salut de Castellbisbal 2019-2023 vol ser una eina per promoure la salut i el benestar de la població d'una forma sostenible, transversal i continuada, considerant la salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social i no només com l'absència de malaltia.

Desembre 2019
La segona fase del Pla Local de Salut té l'objectiu d'elaborar un Pla d'acció, que definirà les actuacions que es duran en matèria de salut a Castellbisbal en els propers anys. La participació de la ciutadania és clau per definir les actuacions que cal emprendre, per això, s'ha creat un formulari online des d'on tothom pot fer aportacions sobre com viure en un poble més saludable.

Les propostes al Pla Local de Salut es poden fer arribar mitjançant el següent formulari

Primera sessió participativa del Pla Local de Salut

Novembre 2019
Trobada oberta a tothom on s'exposaran els objectius del Pla, definits en vuit temes, amb la finalitat de posar-los a debat i proposar accions concretes. Els objectius del Pla són: 

  • Activitat física i esport
  • Hàbits alimentaris
  • Benestar emocional, salut mental i suport social
  • Relacions sexuals, afectives i reproductives
  • Ús de substàncies i pantalles
  • Prevenció i atenció a malalties específiques i accés als recursos de salut
  • Protecció de la salut
  • Entorn saludable i sostenible

Redacció d'un perfil de salut

Octubre 2018 - Novembre 2019
Buidatge i interpretació dels resultats obtinguts als grups de discussió, entrevistes i enquestes per generar el perfil del Pla i redacció dels principals eixos d'acció per posar-los, properament, a debat. Més de 500 persones, entre ciutadania, entitats, professionals de la salut i personal tècnic de l'Ajuntament participen aportant informació.

Consulteu el Perfil de Salut de Castellbisbal, o si ho preferiu reviseu el Resum executiu del Perfil de Salut de Castellbisbal.

Enquesta ciutadana

Octubre 2018
L'objectiu del Pla Local de Salut és dotar el municipi d'entorns més segurs i saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania. I per aconseguir-ho es vol comptar amb la participació dels veïns i veïnes del municipi. En aquesta primera fase es fa una enquesta oberta a la població major de 15 anys per detectar problemàtiques i necessitats del municipi en matèria de salut.

Comença la redacció del Pla Local de Salut

Maig-juny 2018
L’Ajuntament ja ha posat en marxa la redacció del Pla Local de Salut amb l’inici de la redacció dels estudis i de les anàlisis previs imprescindibles. Aquesta tasca ha estat adjudicada a l’empresa Spora Sinergies que, durant els propers mesos, analitzarà les dades estadístiques relatives al nostre poble, però també es reunirà amb persones d’àmbits diversos per tal de definir quina és la situació de Castellbisbal, en matèria de Salut, a dia d’avui.

A més, i amb l’objectiu que aquest estudi previ reflecteixi la realitat i complexitat del municipi, l’empresa redactora farà enquestes a la població i contactarà amb entitats i col·lectius amb necessitats específiques per tal de copsar totes les sensibilitats.

Acord del Ple municipal per impulsar la redacció del Pla Local de Salut

30 d'abril de 2018
Acord del Ple Municipal per impulsar la redacció del Pla Local de Salut de Castellbisbal 2019-2023, com a eina per promoure la salut i el benestar de la població d'una forma sostenible, transversal i continuada, considerant la salut com

"l'estat de complet benestar físic, mental i social i no només com l'absència de malaltia"
Organització Mundial de la Salut (OMS)

Més informació de l'acord del Ple en l' acta corresponent fent clic aquí (punt 3)

Darrera actualització: 01.06.2023 | 17:49