Acta de la Junta de Govern Local del 27 de març de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de març de 2019

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Aula d’Extensió Universitària de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club Patí Castellbisbal

Acord d’aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club Triatló Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’informe de revisió del Sistema de Gestió per la direcció del Servei d’Arxiu i Gestió documental de l’Ajuntament

Acord d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei per a la prestació d’activitats i programes de prevenció de drogodependències a Castellbisbal

Acord d’aprovació de la liquidació definitiva del contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic

Acord d’aprovació de l’adjudicació de la contractació de l’assistència per a la redacció d’un llibre sobre la història de Castellbisbal

Acord d’aprovació de l’autorització de la realització d’un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de Red Elèctrica SAU

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística  per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat

 

Darrera actualització: 30.12.2019 | 10:09