Acta de la Junta de Govern Local del 31 de juliol de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AFA de l'Institut-Escola Les Vinyes

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Potafocs Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Fundació Privada Museu del Tractor d'Època

Acord per aprovar l’atorgament d’una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció concedida a la Fundación Vicente Ferrer (I)

Acord per aprovar l’atorgament d’una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció concedida a la Fundación Vicente Ferrer (II)

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament d’entitats privades sense ànim de lucre, any 2020

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació dels servei de sonorització, il·luminació, assistència i regidories, venda d’entrades, atenció al públic i consergeria del centre cultural Els Costals

Acord per aprovar la designació del director facultatiu de seguretat i salt de l’obra de reposició de mur de la trinxera de la línia ferroviària Papiol-Mollet, confrontant amb el carrer Metal·lúrgia

Acord per aprovar la incoació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres de construcció de piscina, pèrgola, legalització d’edificació auxiliar, murs de contenció i tanca

Acord per aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb l’AMB per a l’execució i finançament de les obres de millora i adequació d’usos del parc de l’Ermita de Castellbisbal

Acord per aprovar la denegació de la sol·licitud de modificació de la llicència municipal ambiental per introduir un canvi no substancial per modificació de l’esquema general de fabricació

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 21.09.2020 | 13:01