Acta de la Junta de Govern Local del 6 de setembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Acord per aprovar la ratificació del Decret 1803 que resol atorgar els ajuts socials municipals en concepte de menjador escolar corresponents als mesos d’abril, maig i juny de 2019

Acord per aprovar l’ingrés efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya corresponent a la part fixa pel funcionament de l’Oficina local d’habitatge de Castellbisbal durant l’any 2019

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a MANOS UNIDAS durant l’any 2017

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a la FUNDACIÓ MARATÒ DE TV3 durant l’any 2017

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN, en concepte d’activitats de caire social i solidari que l’entitat ha dut a terme durant l’any 2018

Acord per aprovar el pagament inicial de la prestació social per subvencions d’habitatge

Acord per aprovar les justificacions, realitzades pels sol·licitants, corresponents a la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge de la residència habitual i permanent

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal

Acord per aprovar estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia núm. 1481 que resol denegar la llicència urbanística 2015/000019/OV

Acord per aprovar la pròrroga per un any més el termini d’acabament de les obres d’ampliació del circuit de motocròs al paratge Can Galí

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística

Acord per aprovar ordre d’enderroc (I)

Acord per aprovar l’ordre perquè  es dugui a terme la retirada del tancament, amb porta i tanca metàl·lica, que impedeix el pas en el camí situat al fons del torrent de Can Canyadell

Acord per aprovar ordre d’enderroc (II)

Acord per aprovar ordre d’enderroc (III)

Acord per aprovar ordre d’enderroc (IV)

Acord per aprovar ordre d’enderroc (V)

 

Darrera actualització: 16.09.2019 | 10:45