Acta de la Junta de Govern Local del 7 de febrer de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del Decret núm. 241 de 30/01/2020 de concórrer a la convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars dels municipis on no s’ofereix el programa Anem al Teatre, curs 2019-2020, de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Ministeri de la Presidència i Igualtat de l’Administració de l’Estat en concepte de Fons de l’Estat contra la violència de gènere per als ajuntaments 2019

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Amics de Sant Antoni Abat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns del carrer Santa Rita al 2019

Acord per aprovar la convocatòria per a la concessió de premis del concurs de la Rua del Carnestoltes

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Futbol Sala Castellbisbal al 2019

Acord per aprovar la concessió de la prestació social de caràcter econòmic per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves

Acord per aprovar la consideració de l’empresa que ha presentat la millor oferta qualitat-preu per la contractació del servei del transport adaptat per  a persones amb discapacitat a centres especials de treball

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis de documentació, conservació preventiva i manteniment del Museu de la Pagesia de Castellbisbal

Acord per aprovar la consideració de la millor oferta qualitat-preu per a la contractació de la concessió del servei de cantina de les instal·lacions del complex esportiu municipal Illa Esportiva

Acord per aprovar ordre d’enderroc d'obres

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona

Adhesió al manifest Xiulem fora de joc a la LGTBI-fòbia

Assabentat de la sentència núm. 217, de 23 de gener de 2020, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 3a., per la qual es desestima el recurs núm. 39/2016

Assabentat de la sentència núm. 28/2020, de 27 de gener de 2020, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, per la qual s’estima el recurs interposatcontra un Decret municipal

Darrera actualització: 19.02.2020 | 10:48