Acta del Ple ordinari del 30 de novembre de 2015

ORDRE DEL DIA

Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions:

Aprovació de la Resolució negativa de l'expedient de revisió d'ofici de la reparcel·lació del sector de Costablanca

Aprovació del Pressupost 2016

Aprovació inicial de la Plantilla de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2016

Aprovació de la determinació del nombre, les característiques i les retribucions del segon lloc de treball de personal eventual

Aprovació de la modificació pressupostària número 10

Aprovació de la recuperació del camí municipal i dús públic de la finca de Ca n'Ametller

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua

Aprovació inicial de la modificació 2 del Quadre de classificació funcional corporatiu

Aprovació d'un procediment abreujat i models de documents

Aprovació de la incoació d'expedient administratiu de determinació de responsabilitat patrimonial

Moció per exigir la derogació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, LRSAL

Moció amb motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere

Darrera actualització: 09.11.2017 | 09:10