Acta del Ple ordinari del 30 de maig de 2016

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l' acta de la sessió ordinària del 25 d'abril de 2016

2. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del 26 de juny de 2016

3. Aprovació de l'expedients de Modificació Pressupostària número 3

4. Aprovació de la modificació de la composició dels vocals representants del Grup de Convergència i Unió a les comissions i òrgans municipals

5. Modificació de l'establiment del règim de dedicació del regidor Enrico Martinelli

6. Rectificació i aprovació de l'Inventari General de Béns de la Corporació Municipal

7. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cannabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al municipi de Castellbisbal

8. Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del mercat setmanal de venda no sedentària de Castellbisbal

9. Aprovació definitiva del Reglament del Servei Públic de Viver d'Empresa - Espai Coworking

10. Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de beques per a projectes d'invertigació inèdits sobre la vila i terme municipal de Castellbisbal

11. Moció per demanar al Departament de Salut que enceti el Projecte sanitari: Patologia ambiental per a professionals de la Salut Pública

12. Moció per demanar a l'Estat Espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya

13. Moció de rebuig contra el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió

14. Moció de Convergents en relació a l'ermita de Sant Joan de Benviure

15. Moció de Convergents per decretar Sant Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.

16. Moció de Convergents de rebuig als atacs del Govern Espanyo i del Tribunal Constitucional contra les mesures per fer front a la pobresa energètica i habitacional.

17. Moció del grup d'Alternativa per Castellbisbal per a la defensa de la Sanitat Pública a Castellbisbal per al finançament adequat del Consorci Sanitari de Terrassa

18. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

19. Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.12.2017 | 10:13