Acta del Ple ordinari del 26 de febrer de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2018.

Acord d'aprovació de les Bases Reguladores de subvencions per a actuacions sobre habitatges desocupats que es destinin a la Borsa de Lloguer Social de l'Ajuntament de Castellbisbal i per a la realització de la Inspecció Tècnica d'Edificis del municipi.

Acord d'aprovació de la modificació d'ofici de l'article 5 del Reglament del Consell Municipal de Salut de Castellbisbal i d'aprovació definitiva d'aquest Reglament.

Acord d'aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

Acord d'aprovació de l'establiment del servei públic municipal d'horts urbans a Castellbisbal i d'aprovació inicial del Reglament de Règim d'ús dels horts urbans de titularitat municipal.

Acord d'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del POUM en l'àmbit del PAU02 "Balcó de l'ermita".

Moció del grup municipal del PSC per establir un sistema públic de les pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

Moció dels grups municipals d'Alternatvia per Castellbisbal i Partit dels Socialistes de Catalunya de rebuig de l'increment de la tarifa de l'aigua en alta per ATLL.

Moció del grup municipal d'Alternativa per Castellbisbal, de suport a la Llei de l'Habitatge de la PAH.

Moció del grup municipal de Ciutadans de rebuig a l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona i als municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i del PDeCAT per donar suport a la vaga feminista del 8 de març.

Moció dels grups municipals del PDeCAT, Alternativa per Castellbisbal, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, en defensa del model d'immersió lingüística a les escoles catalanes.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 04.04.2018 | 16:04