Convocatòria del Ple ordinari del 27 de juliol de 2020

Dijous, 23 de juliol de 2020 a les 12:45

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació dels esborranys de les actes dels dies 17 i 29 de juny de 2020
  2. Acord per aprovar la modificació del règim de dedicació i les retribucions de regidors que va aprovar el Ple de 22 de juliol de 2019

  3. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per incorporar noves mesures per garantir la seguretat de les dones a l’espai públic a la nit mitjançant la implantació de la parada a demanda per a les usuàries dels autobusos públics del municipi

  4. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per desplegar mesures per garantir el dret a l’habitatge a Castellbisbal

  5. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets
  6. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 23.07.2020 | 13:58