Es congelen els impostos per al 2017

Dimecres, 26 d'octubre de 2016 a les 15:32

L’Ajuntament congela l’IBI, l’impost de vehicles, el d’obres i les plusvàlues i només apuja l’IAE de les empreses ubicades en els polígons industrials

 

L’Ajuntament de Castellbisbal ha aprovat les Ordenances fiscals per al 2017 que es mantenen pràcticament idèntiques a les de 2016. L’únic impost que s’incrementa és el d’activitats econòmiques (IAE) de les empreses instal·lades en els polígons industrials.

Les Ordenances fiscals es van aprovar en el Ple ordinari del mes d’octubre amb els vots a favor d’Alternativa per Castellbisbal (AC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i l’abstenció de Convergència i Unió (CiU).

Durant la sessió plenària, l’alcalde de Castellbisbal i responsable d’Hisenda, Joan Playà, va explicar que els impostos i taxes es mantenen en la mateixa línia d’aquest any i que només s’hi han fet algunes modificacions ja sigui per adequar-los a la normativa actualment vigent o per ajustar els imports que ha de pagar el ciutadà al cost real dels serveis que es presten.

Tot i això, el portaveu del PSC, David Vidal, va criticar el fet que s’incrementi el cost per l’expedició d’alguns documents administratius relacionats amb aspectes urbanístics. El regidor de Patrimoni Urbà, Salvador Segura, va aclarir que, si s’ha decidit incrementar algunes d’aquestes taxes, és perquè “els imports vigents fins ara no corresponen al cost real de prestació del servei” i va afegir que “els nous preus tampoc cobreixen el total del cost sinó un 50%, aproximadament”. En aquest mateix sentit, Playà va assegurar que “no permetrem un increment abusiu dels impostos ni de les taxes mentre l’Ajuntament tingui superàvit”.

Contraguals
Un altre dels punts que va ser criticat pel Grup Municipal Socialista va ser el fet que s’estableixi una taxa per gravar els contraguals. Es tracta d’un servei que fins ara l’Ajuntament prestava sense cap cost per al ciutadà i que consisteix a prohibir l’estacionament davant d’una sortida de vehicles quan els seus usuaris al·leguen que tenen dificultats per fer les maniobres de gir.

L’alcalde va justificar la incorporació d’aquesta nova taxa perquè “entenem que la persona o l’empresa que demana una reserva d’espai davant de casa seva també està perjudicant d’altres veïns que fins llavors podien gaudir d’aquest espai” i va afegir que considerava que “s’ha de tractar tothom per igual” i que “si es cobra una taxa per reserva d’espai als bars quan posen terrasses o a les persones que demanen un gual, és just que també es pagui quan es fa una reserva d’espai per un contragual”. La taxa per pagar per aquest concepte serà la mateixa que per un gual: 5 euros per metre o fracció.

 

 

Darrera actualització: 13.09.2019 | 15:55