Les obres de remodelació de la cruïlla de la carretera de l’Estació començaran a finals del mes de maig

Divendres, 27 d'abril de 2018 a les 00:00

Els treballs de millora d’aquesta intersecció tindran una durada de tres mesos i el cost de les obres anirà a càrrec, íntegrament, de la Diputació de Barcelona

A finals del mes de maig, s’iniciaran les obres de la cruïlla de la carretera de l’Estació (BV-1501) amb el carrer de l’Estació. Els treballs de millora d’aquesta intersecció tindran una durada de tres mesos i aniran a càrrec de l’empresa Agustí y Masoliver, SA. El cost total d’aquesta intervenció serà de 229.779 euros: un import que assumirà, íntegrament, la Diputació de Barcelona.

Amb la remodelació d’aquesta cruïlla es culminarà un projecte molt esperat pels veïns del poble i que l’Ajuntament ha defensat davant de la Diputació des de l’inici d’aquest mandat i amb uns objectius molt clars: augmentar la seguretat, reduir la velocitat de pas dels vehicles i millorar la visibilitat i la il·luminació del lloc.

Cronologia
Maig de 2015
La Diputació lliura un estudi de remodelació de la cruïlla en què qualifica l’obra de “prioritat baixa” i, per tant, el finançament ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament en un 50%

Setembre de 2015
L’equip de govern demana la revisió de l’estudi presentat al mes de maig
. La Diputació elabora un estudi per revisar la urgència i la necessitat de la remodelació.

14 de juliol de 2016
La Diputació lliura un nou projecte de remodelació de la cruïlla en el qual:

  • Les obres es consideren de prioritat alta i, per tant, la Diputació les finançarà al 100%
  • La Diputació accedeix a incorporar l’enllumenat al projecte si la conservació i el manteniment posteriors van a càrrec de l’Ajuntament.

Març 2017
La Diputació lliura el projecte d’obres definitiu, que és presentat a la ciutadania
La Diputació es compromet a iniciar les obres al gener de 2018

Novembre 2017
La Diputació inicia els tràmits per contractar l’empresa que en farà les obres

Març 2018
La Diputació adjudica el contracte d’obres que començaran a finals del mes de maig de 2018

Darrera actualització: 23.05.2019 | 10:58