Formació de manipuladors d'aliments

L’Ajuntament organitza periòdicament:

  • cursos bàsics: adreçats a persones en atur
  • cursos avançats: per a treballadors en manipulació d’aliments.

S'ofereix la possibilitat de fer-los en horari de matí o tarda.

Qui és manipulador/a d’aliments?

Tota persona que, per la seva activitat laboral, tingui contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris.

On es poden realitzar cursos de formació?

Segons la Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre, són les mateixes empreses del sector alimentari les responsables de donar formació al personal, per tal de garantir que disposin de coneixements adequats sobre la higiene dels aliments.

Aquesta formació ha d'estar relacionada amb la tasca que realitzen i amb el risc que comporta per a la seguretat alimentària.

Cal que les empreses disposin d’un pla de formació per als treballadors.

Aquest pla de formació l’haurà d’impartir la mateixa empresa, o bé una empresa autoritzada, i podrà ser supervisat pels inspectors de salut. A més, ha de tenir un caràcter permanent o periòdic.

Darrera actualització: 30.05.2023 | 16:43