Campanyes de sensibilització

Quina finalitat tenen?

  • Informar i ajudar a corregir actituds comercials relatives a l’exposició, venda i informació de productes i serveis, per tal que aquests arribin en les millors condicions al consumidor
  • Foment d'establiments amb distintiu de qualitat, per tal de promocionar el comerç de proximitat. 

Els establiments rebran una visita d’assessorament, per un tècnic especialitzat en consum que indicarà si cal millorar algun aspecte de l’establiment (com pot ser el rètol d’horari comercial, la disposició de fulls oficials de reclamació i els cartells anunciadors, els pressupostos i les factures, entre altres), i donarà material informatiu i un full d’autoavaluació que permetrà comprovar en qualsevol moment el grau de compliment de l’establiment. Un cop s’hagin assolit els requisits mínims, es farà entrega d’un distintiu de qualitat i s’inclouran les dades en un llistat d’establiments de qualitat de les relacions de consum

Què ofereix l'OMIC?

  • Informació personalitzada mitjançant una visita a l’establiment
  • Campanyes informatives per a grups sectorials
  • Campanyes per a tots els comerciants i professionals de la zona

Amb aquestes campanyes s’informa especialment de la normativa que els afecta i se’ls comuniquen les deficiències detectades, perquè puguin prendre les mesures correctores adients

Darrera actualització: 31.05.2023 | 16:28