Avisos i alertes de consum

Mitjançant aquest apartat podeu estar al dia de totes les incidències relacionades amb la venda dels productes i la prestació dels serveis que emet l'Agència Catalana de Consum per garantir la protecció dels vostres drets com a persones consumidores.

Avisos

Trobareu la informació i les recomanacions necessàries per fer front a problemes puntuals en el marc de les relacions de consum.

Els avisos que difon l'Agència Catalana de Consum poden fer referència a diversos temes, com ara el tancament d’una empresa o establiment, la retirada d’un producte o la suspensió d’un servei, o la reclamació i/o compensació per la incidència en la prestació d’un servei.

Alertes

Les alertes informen de productes que poden generar un risc greu per a la salut i la seguretat de les persones consumidores.

El sistema de xarxa d’alertes permet l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les Comunitats Autònomes i les de la resta de països de la Unió Europea, amb l’objectiu d’impedir la comercialització de productes insegurs o bé ordenar-ne la retirada i destrucció per evitar que arribin a mans dels ciutadans.

Darrera actualització: 22.05.2023 | 14:32