Cessió de material per atendre gent gran o malalts

Descripció del servei

Cessió d'elements com grues, cadires de rodes, llits articulats, cadires per banyeres,...

Funció

Es disposa de material d’ajuda tècnica, grues, cadires de rodes, llits articulats, agafadors, butaques, cadires per banyera, i altres, que es cedeixen temporalment a les personals. Aquesta cessió està en funció del material disponible.

Condicions d’accés

La sol·licitud es fa a través dels Serveis Socials municipals. Cal un estudi i valoració per part de les professionals.

Quin cost té?

Pot comportar un cost econòmic pel usuaris, en funció de la valoració econòmica.

Darrera actualització: 13.03.2024 | 08:39