Finestra única empresarial (FUE)

La Finestra única empresarial (FUE) és un portal de la Generalitat de Catalunya que dona accés a tota la informació sobre la creació, tràmits a seguir i creixement del vostre negoci.

La finalitat d'aquest espai és facilitar la relació de les empreses i els professionals amb l'Ajuntament de Castellbisbal i altres administracions. Aquesta FUE permet a les empreses i els professionals fer des d’un únic punt tots els tràmits necessaris amb relació a llur activitat.

L’Ajuntament de Castellbisbal esdevé en Finestreta Única Empresarial (FUE) i així acompleix el previst a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Darrera actualització: 13.02.2024 | 17:29