Horts urbans de titularitat municipal

A l'Ajuntament, entenem els horts urbans com uns elements que combinen la funció productiva associada a l'autoconsum amb funcions socials, ambientals, educatives, culturals o de salut, entre d'altres. A més, creen espais de socialització, d'autoocupació i de lleure per a la ciutadania.

En relació amb l'espai urbà, els horts urbans en faciliten l'ús social, l'enriqueixen amb biodiversitat, en milloren la qualitat ambiental i el fan més saludable.

Actualment l'Ajuntament compta amb 59 parcel·les d'horts urbans, de 50 o 25 metres quadrats, situades al paratge de Ca n'Amat.

Poden sol·licitar una parcel·la totes les persones majors d'edat, empadronades al municipi. També ho poden fer les associacions inscrites al Registre municipal d'entitats que acreditin la sol·licitud per a un ús pedagògic, terapèutic o social.

Convocatòria 2023

Darrera actualització: 23.02.2024 | 18:03