Infermeria escolar

El servei d'Infermeria escolar es va posar en marxa el curs 2020-2021 als centres educatius públics de Castellbisbal i des d'aleshores es manté en marxa.

Actualment, el servei compta amb dues persones a jornada complerta, que cobreixen tot l’horari lectiu dels centres educatius públics del municipi. Treballen de 9.00 a 17.00 hores. 

A més de ser un referent per vetllar i promocionar hàbits saludables dins de l’àmbit educatiu, la figura de la infermera escolar s’encarrega de fer cures i atenció immediata d’emergències com contusions o ferides, fer el control i seguiment de malalties cròniques de l’alumnat i administrar fàrmacs receptats pel metge... També fa una important tasca de prevenció i detecció precoç de problemes de salut en edat escolar i participa activament en la formació i assessorament en matèria sanitària de tota la comunitat educativa, alhora que fa de nexe d’unió entre el centre educatiu i el CAP, en matèria de salut.

Ajuts de l'AMB

El servei d'infermeria escolar rep una subvenció de l’AMB, vinculada al Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (Pla ApropAMB).

  • Subvenció 2021: 58.318,00 € (80 % del projecte)
  • Subvenció 2022: 33.682,00 € (36 % del projecte)

 

 

Darrera actualització: 27.02.2023 | 08:52