Certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 18:17

Aquest tràmit permet obtenir la certificació expressa d'un acte, resolució o acord dels òrgans de govern que s'hagi produït a l'Ajuntament (Ple municipal, Junta de Govern Local, Decret).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 24.3 39/2015). Silenci administratiu. Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Secretaria General

Cal aportar:

  • Dades identificatives de l'acte

    Acord o resolució del qual es sol·licita el certificat (data, descripció)

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 22:31